Charakterystyka, własności i przeznaczenie ściernic cz. II

Szmergiel składem swym jest zbliżony do korundu. Różni się od niego mniejszą twardością i większą ilością domieszek. Jest stosowany jako proszek do wyrobu past polerskich oraz papierów ściernych.

Krzemień występuje w przyrodzie w postaci skały i piasku. Jego twardość wg skali Mohsa odpowiada siódmej klasie. Jest stosowany do wyrobu papierów i płócien ściernych.

Kwarc jest to czysta krzemionka (Si02), występująca w przyrodzie w postaci większych masywów i piasku, o twardości siódmej klasy. Jest stosowany głównie do wyrobu osełek.

Pumeks jest to porowate szkło wulkaniczne o twardości odpowiadającej szóstej klasie. Jest stosowany do wyrobu papierów i płócien ściernych, przeznaczonych głównie do obróbki drewna.

Elektrokorund jest otrzymywany na drodze wytapiania boksytów w piecach elektrycznych. Boksyty są to gliny składające się głównie z tlenków aluminium (A1203) i pewnych domieszek. Podczas wytapiania w temperaturze 2200-ł-2400°C wydzielają się z boksytów domieszki, a czysty tlenek aluminium po skrystalizowaniu tworzy korund sztuczny. Otrzymany tą drogą korund sztuczny różni się od naturalnego większą jednorodnością i mniejszą ilością domieszek. Elektrokorund o zawartości Al203 równej 98% i kolorze białym lub jasnożółtym nosi nazwę szlachetnego, natomiast o zawartości A1203 równej 94-f-97% i kolorze szarym do ciemnobrązowego lub różowym do ciemnoczerwonego – nosi nazwę elektrokorundu zwykłego. Elektrokorund jest stosowany do wyrobu ściernic przeznaczonych do szlifowania stali zwykłej i hartowanej, staliwa, żeliwa itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>