Monthly Archives Sierpień 2015

Polepszanie skrawalności metali

Fosfor wpływa na skrawalność stali podobnie jak węgiel i mangan. Zmniejsza on plastyczność stali, przy równoczesnym zwiększeniu jej twardości. W stalach automatowych od dawna jest stosowany dodatek fosforu i siarki, który wybitnie poprawia ich skrawalność, a ponadto przyczynia się do tworzenia krótkich wiórów segmentowych, co jest konieczne do zapewnienia ciągłości pracy automatów (odprowadzanie wiórów).

więcej

Przekładnie z kołami przesuwnymi

Drugą odmianą przekładni zębatych są przekładnie z kołami przesuwnymi. Najczęściej są to dwójki przesuwne (rys. 19-2b) lub trójki przesuwne (rys. 19-2c). Na jednym wałku są zamocowane w pewnej odległo- ści od siebie dwa lub trzy koła zębate, a na drugim wałku, najczęściej wielowypustowym, jest osadzony przesuwnie zespół (blok) kół przesuwnych.

więcej

Frezy walcowo-czołowe

Frezy walcowo-czołowe (rys. 14-3) mają ostrza na powierzchni obwodowej i na jednej z obu powierzchni czołowych. Służą one do frezowania jednostronnie ograniczonych płaszczyzn lub wąskich płaszczyzn swobodnych, Ostrza na powierzchni obwodowej freza są śrubowe, z kątem pochylenia Xs = 15q, 20° lub 30°.

więcej

Sekcja techniczna

Zadaniem tej sekcji jest opracowywanie planów technologicznych wykonywanych pomocy warsztatowych przy uwzględnieniu możliwości produkcyjnych narzędziowni. Sekcja ta obejmuje pięć referatów.

więcej

Noże z płytkami wieloostrzowymi

Trudności ostrzenia noży z płytkami z węglików spiekanych były bodźcem do zapoczątkowania stosowania noży z płytkami, których w okresie eksploatacji nie poddaje się ostrzeniu, bowiem koszt ich jest mniejszy od kosztu ostrzenia. Płytki te, nazywane płytkami wieloostrzowymi (lub „jednorazowego użycia”) są najczęściej trójkątne lub kwadratowe, o stosunkowo niewielkiej grubości, zamocowywane mechanicznie w korpusie narzędzia. Po stępieniu się jednej krawędzi płytkę przedstawia się w gnieździe do położenia roboczego następną krawędzią.

więcej

Mechanika powstawania wióra ścinanego i odrywanego

W obróbce skrawaniem wióry stanowią produkt odpadowy, jednak znajomość ich budowy oraz innych cech charakterystycznych jest niezbędna dla bliższego poznania przebiegu procesu skrawania. Oględziny zewnętrzne wiórów oraz obserwacje ich próbek metalograficznych wskazują na to, że składają się one z silniej lub słabiej zarysowanych elementów

więcej

Głowice do wytaczania

Przy dokładnym wytaczaniu otworów o większych średnicach na wiertarkach współrzędnościowych i wiertarko-frezarkach są stosowane specjalne głowice z możliwością zmiany średnicy wTytaczania. Szczególnie przydatne w przemyśle okazały się głowice uniwersalne do wykonywania różnych zabiegów związanych z obróbką otworów (rys. ll-29a).

więcej